Tobias Wahlqvist är företagare sedan 2001 med uppdrag som projektledare, redaktör, mediaproducent och fotograf. Tobias kommer bäst till sin rätt i breda projekt som kräver både strategisk kompetens och praktiskt genomförande. Sedan 2014 heter företaget Tobbo Kommunikation.

Här nedan presenteras ett urval av uppdrag som Tobias arbetat med under åren. Utöver dessa finns ytterligare uppdrag men som inte presenteras här. Det rör sig om strategidokument, rapporter, poddar, filmer, infografikfilmer, arrangemang av seminarier m.m.

Emma Nilsdotter – I’m not your girl

Emma Nilsdotter har en lång musikkarriär bakom sig – och framför sig förstås.

1996 fotograferade Tobias bilder för hennes första professionellt inspelade demo och under åren har nya bilder tagits allteftersom. Nu spelar Emma in nya låtar och en av dessa är I’m not your girl vars musikvideo Tobias filmat och redigerat. Låten som släpps på internationella kvinnodagen är en hyllning till kvinnor och i videon är ca 40 tjejer, kvinnor och tanter som tillsammans bär budskapet.

Moodscores

Kan man mäta känslor? Moodscores mäter, enligt en unik algoritm, de känslor användare upplever när de konsumerar reklam. Resultatet är ett Moodscore, som är måttet på lösningens emotionella styrka och som förutsäger dess förmåga att skapa effekt.

Tobias gjorde webbplatsen för Moodscores utifrån tänkta kundresor med ambitionen att sälja fler mätningar. Vill du ha ett Moodscore på din kommunikation?

TedxStockholm

Tillsammans med sju andra talare blev jag utvald att hålla ett Ted talk på TedxStockholm. Eftersom jag inte är van att tala för en större publik var det en utmaning, men med ambitiösa förberedelser och utmärkt stöd från TedxStockholm-teamet blev det bättre än jag kunnat hoppas. Presentationen hölls på ett utsålt Musikaliska Kvarteret den 15 april.

Presentationen har sitt avstamp i boken Skippa Nyheterna som problematiserar den osunda relationen mellan nyhetsproducenter och nyhetskonsumenter. Nyhetslogiken har utvecklats under tusentals år och var relevant när vi levde i stamsamhällen. Idag styrs vi av samma nyhetslogik, men vi blir inte korrekt informerade om världen och våra humör påverkas negativt. Det finns bättre och mer hälsosamma sätt att hålla sig informerad.

Miljöinfo

Alla håller med om att miljö och klimat är viktiga frågor, men trots ett stort intresse förekommer gott om överdrifter och underdrifter. Miljöinfo är ett projekt som så tydligt som möjligt redogöra för vad man vet – och inte vet. FN:s klimatpanel IPCC vet allra bäst och det är de som avgör vad vi vet.

Tobias har projektlett, utvecklat och formgett webbplatsen, arbetat med och visualiserat statistik m.m. Tomas Söderlund har ansvarat för merparten av textinnehållet. 

Hur får vi elnät för framtiden?

Många talar om behovet av ytterligare elproduktion, men Environment and Public Health institute har fördjupat sig i den minst lika viktiga frågan om tillräckliga elnät genom projektet Hur får vi elnät för framtiden? Tobias har deltagit under 2022 med att ta fram rapporter och annat grafiskt material, göra presentationsfilmer av respektive rapport, arrangera seminarier samt sköta betald och obetald spridning på sociala medier. 

Ohälsosamma livsvanor

I EPHIs essäserie ohälsosamma livsvanor har Tobias formgett essäerna, gjort grafik för hemsida och sociala medier samt gjort filmer där skribenterna kort berättar om sin essä. PM Nilsson skrev om motion med den kanske provocerande titeln Motionsplikt?

Dokumentation av datasprint om barn och ungas hälsa

Datasprint är en metod där mixade grupper jobbar intensivt gemensamt för att generera en idé eller prototyp på ett databaserat kunskaps- eller beslutsunderlag. Detta presenteras sedan för regionala beslutsfattare som bedömer hur det kan tillämpas och genom ytterligare resurser, realiseras. Tobias fick i uppdrag att dokumentera datasprinten under två dagar i mars.

Alkoholgranskningsmannen

Alkoholleverantörernas granskningsman, AGM, är alkoholbranschens självreglering som bevakar hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige. Tobias byggde hemsidan för Alkoholgranskningsmannen 2015, men gjorde 2021 en rejäl uppfräschning med ny kod, ny design och nya fotografier och viss textbearbetning.

Globen Padel

Under coronapandemin stod Globen tom när inte vanliga aktiviteter kunde genomföras som vanligt. Några av Stockholms (många) padeltokar gick då ihop och startade Globen Padel som kunde inhysa 14 banor i Globen. I samband med öppningen anlitades Tobias för att fotografera bilder för användning i press och sociala medier.

Aquity

Aquity är en nystartad verksamhet som erbjuder konsulttjänster inom utvalda expertområden och utför interimsuppdrag. I samband med uppstarten fotograferade Tobias de tre grundarna.

MinPrao

Prao kan vara mycket lärorikt och värdefullt för elever och MinPrao bidrar till det genom att integrera praon i undervisningen, att göra arbetet med praon pedagogiskt och att göra praon till hela skolans ansvar.

Tobias har tillsammans med MinPrao tagit fram lektionsupplägg som passar i god tid före prao, under praon och efter praon. Före praon får eleverna förberedande uppgifter som bland annat hjälper dem att förstå vad de passar för och hur de hittar en lämplig praoplats. Under praon får eleverna uppgifter som bidrar till att öka förståelse och kunskap om praoplatsens verksamhet. Efter praon får eleverna sammanfatta sina erfarenheter och med sina nya kunskaper ta vidare sikte på framtiden.

Lektionsuppläggen är företrädesvis i form av filmer där journalisten Rebecca Candevi är elevernas följeslagare. Filmen om yrken som är tänkt att visas före praon tar upp den mångfald av yrken som faktiskt finns, att arbetsmarknaden förändras, att vi måste lära nytt och lära om under arbetslivet och slutligen information och uppgifter om AI, robotik och digitalisering.

Närmare!

Under 2019 har Experio Lab drivit det SKL-finansierade projektet Närmare. Det råder en samsyn att vården behöver bli mer personcentrerad och projektet Närmare syftar till att nå nya kunskaper där vård och omsorg haft utmaningar med bemötande och användardelaktighet. Närmare har stött sex pilotprojekt runt om i Sverige med ett designteam som bidragit till att utveckla perspektiv och metodik.

Tobias har deltagit i arbetsgruppen under året, tagit fram närmare.se, dokumenterat arbetet allteftersom i film, foto och text samt formgivit slutrapporten.

Närmare! – OMSTÄLLNING TILL EN LÄRANDE MILJÖ FÖR NÄRA VÅRD

Relation, transformation och motstånd – En genomlysning av Experio Labs sex första år

Experio Lab är ett nätverk av labbmiljöer som finns i åtta regioner runt om i landet. Vad har Experio Lab bidragit med och uppnått? För att svara på dessa frågor har Kajsa Westling lett arbetet med en genomlysning av Experio Labs arbete. Resultatet är rapporten Relation, transformation och motstånd. Tobias har ansvarat för att formge rapporten.

Relation, transformation och motstånd – En genomlysning av Experio Labs sex första år.

Synfält Framåt 2019

I samarbete med Jernkontoret gjordes en minisäsong av Synfält Framåt inför valet till Europaparlamentet. I varje avsnitt finns en miniintervju med representanter från Jernkontoret som dessutom fick skicka med en fråga till respektive gäst. 

Flera av intervjuerna behandlar miljöperspektiv och elförsörjning, något som Tobias är väl inläst på. 

Internkommunikationsmaterial för Tempest Security

Tempest Security är ett mycket snabbt växande företag inom säkerhetsbranschen. När ett företag växer snabbt är det viktigt att bibehålla företagskulturen och att se till att alla medarbetare är informerade och känner sig delaktiga. För att stärka den gemensamma bilden anlitades Tobias för att göra ett digitalt internkommunikationsmaterial riktat till alla medarbetare.

 

Skolmaterial om miljö för gymnasiet

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Tobias tagit fram ett skolmaterial för gymnasielever. Tomas Söderlund har bistått med värdefullt textarbete.

Synfält Framåt 2018

När det är valår känns det bra att engagera sig i den politiska debatten. Tillsammans med Kristoffer Appelquist gjorde Tobias intervjuer med olika politiker i podden Synfält Framåt. Målet är att komma förbi gnället på politiska motståndare, förbi dagspolitiken och på så vis lära känna politikern och förstå dess bevekelsegrunder. De blev många intressanta samtal med bland andra Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt, socialministern Annika Strandhäll, innovationslandstingsrådet Daniel Forslund samt Kjell A Nordström (som ju inte är politiker men ändå).

Svenska Nyheter

Svenska Nyheter på SVT tar upp aktuella ämnen i humoristisk inramning. Redaktionen ville göra ett avsnitt om kärnkraftens roll när vi lär behöva allt mer el framöver. Tobias som är väl inläst i energipolitiken, energitekniken samt kärnkraft anlitades för att skriva manus till avsnittet.

Moderna Läkare

SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening, bad Tobias fotografera för deras medlemstidning Moderna Läkare. Under en heldag gavs möjlighet för läkare på Nyköpings lasarett att komma förbi en provisorisk studio och bli fotograferade. Avsikten var att visa på mångfalden inom läkaryrket och de som kom förbi studion visade verkligen på mångfald.

Fotografering för SYLF

SYLF är Sveriges Yngre Läkares Förening som organiserar underläkare från läkarexamen fram till färdiga specialister.

Tobias har fotograferat bilder för användning på deras webbplats och i deras medlemstidning.

Innovation to Sustainability

Svenska representanter besökte två konferenser om FN:s 17 hållbarhetsmål. De ville dela ut ett material som handlar om Sveriges bidrag till att uppfylla hållbarhetsmålen. Tobias tog fram en skrift på 20 sidor som tar upp hur Sverige utvecklats generellt de senaste 50 åren, hur Sverige lyckats kombinera sänkta utsläpp med ökad tillväxt samt hur svenska produkter bidrar till miljönytta runt om i världen. Tomas Söderlund har skrivit texten.

Magasinet Miljönytta

Magasinet Miljönytta 2017 är ett försök att sätta vår tids miljöutmaningar i perspektiv. Sverige är ett litet land, men vi är en betydande industrination, ett kreativt centrum och har goda handelsrelationer med stora delar av världen. Vi har mycket goda förutsättningar att bidra till miljönytta genom export av teknik som sänker utsläpp runt om i världen.

Magasinet är en del av det mer omfattande projektet Miljönytta finansierat av Svenskt Näringsliv och som Tobias har drivit under lång tid.

Tobias har framförallt varit redaktör och projektledare men har också skrivit en del av innehållet.

 Ladda ner en pdf-version av Miljönytta 2017 »

Ökad innovationsförmåga

Ökad innovationsförmåga är en satsning som avser att öka kunskap och erfarenheter inom innovationsledning, tjänsteinnovation och design, för därigenom öka innovationsförmågan. Satsningen har under 2016 drivits som ett projekt finansierat av VINNOVA med målsättningen att ta fram förslag på hur man kan göra för att stärka innovationsförmågan inom sektorer och branscher som är kopplade till Vinnovas strategiska innovationsprogram.

Tobias har på uppdrag av Usify ansvarat för utvecklingen av webbplatsen.

okad-innovationsformaga.se »

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare är en konferens om design och policy arrangerad av SVID. Vid konferenserna 2013 och 2015 fotograferade Tobias. Här är ett urval av bilderna från 2015.

Bilder för Indikat

Tobias har haft en längre relation med Indikat som specialiserar sig på bland annat reklameffekter. Vid flera tillfällen har Tobias fotograferat Indikats medarbetare.

Poddcasten SYNFÄLT FRAMÅT!

header

Synfält Framåt var en poddcast som startades i inför de olika valen 2014 av Tobias Wahlqvist och Kristoffer Appelquist. Motivet var att erbjuda ordentliga samtal med kandidater till Europaparlamentet, Riksdagen, något landsting eller någon kommun.

Sedan i mars var Dagens Nyheter mediepartner.

Totalt spelades 35 avsnitt in och de laddades ner ca 550 000 gånger.

synfaltframat.se

”Intresserade av de minst medietränade” – DN.SE

Intervju om Synfält framåt i Jusektidningen.

Några mycket fina omdömen

ALLA POLITISKA SAMTAL BORDE VARA SOM DE I #SYNFÄLTFRAMÅT, VILKEN DRÖMVÄRLD DET VORE. OM NI INTE REDAN LYSSNAR, SÅ BÖR NI BÖRJA GÖRA DET
@StureStenhog

#SYNFÄLTFRAMÅT MED @APPELSTOFFE OCH @TOBBO, BRILJANT, LÄRORIKT!
@ericolau

FAN VAD @APPELSTOFFE OCH @TOBBO ÄR BRA MED ÅKESSON I #SYNFÄLTFRAMÅT.
@triumf

ALLMÄN RÖSTRÄTT BORDE FÖRPLIKTIGAS AV EN GENOMLYSSNING AV #SYNFÄLTFRAMÅT
@laaandin

TÄNK OM @APPELSTOFFE OCH @TOBBO KUNDE FÅ LEDA EN DEBATT I RIKSMEDIA INFÖR VALET? RAKA SVAR, MINIMALT MED SKITSNACK = INFORMERADE VÄLJARE!
@emilhallstrom

ALLA SOM SKA RÖSTA I VALET BORDE LYSSNA PÅ #SYNFÄLTFRAMÅT
@AntoEmaN

”JAG KOMMER INTE RÖSTA PÅ NÅGON SOM INTE INTERVJUATS I #SYNFALTFRAMAT”
@Hansherman

JAG RÖSTAR BARA PÅ ETT PARTI DÄR PARTILEDAREN LÅTIT SIG INTERVJUATS I #SYNFALTFRAMAT
@Tut_i_luren

#SYNFALTFRAMAT ÄR NOG DET BÄSTA SOM GJORTS I PODCAST-SVERIGES HISTORIA. REKOMMENDERAR SAMTLIGA ATT LYSSNA!
@ArthurHulu

OM JAG BARA FICK ANVÄNDA EN KANAL FÖR ATT BESTÄMMA VAR JAG SKA LÄGGA MIN RÖST I HÖST HADE JAG TVEKLÖST VALT #SYNFALTFRAMAT
@lindqvistjohan

FAN DET BÄSTA SOM HÄNT SEN KAFFEFILTRET. #SYNFALTFRAMAT
@ErikLund86

VISSA KOMMER HEM OCH TAR EN GLAS VIN: EN ANNAN SLÄNGER PÅ #SYNFALTFRAMAT OCH BA NJUTER. FYFAN VAD BRA NI ÄR.
@barit

REKOMMENDERAR #SYNFÄLTFRAMÅT AV OCH MED @APPELSTOFFE / @TOBBO OM DU VILL HA PODDTIPS. GILLAR UTFRÅGNINGARNA SKARPT.
@MarketainmentSE

Sveriges Bryggerier 2014

Under våren 2014 var Sveriges Bryggeriers webbplats i behov av en modernisering, bland annat genom att göra webbplatsen responsiv. Med avstamp i den grafiska kontext som Tobias utvecklat flera år tidigare blev det ett effektivt genomfört projekt.

— Jag har jobbat med Sveriges Bryggerier från och till under snart tio år så jag har goda förutsättningar att förstå behoven. Jag har också ett starkt intresse för just bryggerinäringen. De verkar på en komplicerad marknad och måste kombinera allt från entreprenörers skaparlust till komplicerade regelverk.

sb2sb1 sb4 sb3

The Society Designing Itself

svid

Bokomslaget till A Society Designing Itself

SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign har ​sedan hösten 2012 koordinerat ett arbete som handlat om att beskriva design och den utvecklingskraft som ligger i den förändring som hela tiden sker, både av begreppet design men även inom vilka områden design gör skillnad.

Många har deltagit i arbetet och de har olika perspektiv på den utveckling som sker. SVID och Tobias bestämde sig för att samla en del av de här rösterna och göra deras tankar tillgängliga för flera.​

— Första tanken var att göra en antologi där de olika perspektiven kunde tydliggöras, men de vi ville ha med är minst sagt upptagna. Jag erbjöd mig att spela in intervjuer med dessa personer och sparade därmed tid för dem, men det krävde istället mer förberedelse och bearbetning av oss. Intervjuerna klipptes och finns som ljudfiler på iTunes; A Society Designing Itself, men de har också transkriberats och redigerats för en e-bok; A Society Designing Itself.

E-böcker blir alltmer populärt, men det finns olika format, varav många är låsta till vissa plattformar.

— Ja, det där med e-böcker är tyvärr lite komplicerat. De standarder som finns är ganska begränsade, samtidigt som man inte vill låsa in sig i något format. Vi fick helt enkelt göra flera versioner.

Tillståndsguiden

Stockholms stad lanserade idag Tillståndsguiden. Jag ombeddes fotografera vid pressträffen.

Miljönytta

seminarie-bg

Miljönytta är ett projekt som Tobias jobbat med sedan 2008. Svenskt Näringsliv står bakom projektet som syftar till att visa företagens förmåga att bidra till miljöförbättringar. Sverige som löst många lokala miljöproblem kan exportera resurseffektiv och miljövänlig teknik, lösa andras miljöproblem och samtidigt ge jobb i Sverige.

— Projektet Miljönytta började som en skrift som var mycket uppskattad. Jag var inte inblandad då, men jag föreslog att artiklarna från skriften skulle publiceras på en webbplats där nya artiklar skulle läggas till allteftersom. Nu finns en bra bit över 200 artiklar på svenska, engelska och mandarin. Jag ansvarar för att utveckla webbplatsen allt eftersom, ta fram en del av artiklarna och några filmer varje år. Jag har också marknadsfört projektet bland annat genom att arrangera seminarier och politikermöten, gjort lärarhandledning samt skapat och underhållit en Facebookgrupp.

Nicklas Mattsson, publicistisk chef på Svenskt Näringsliv:

— Tobias är mycket pålitlig, påhittig och kompetent och tack vare honom har Miljönytta blivit seriöst, populärt och en redaktionell långkörare.

Stockholmscentern 2013

Tobias utvecklade en ny webb för Stockholmscentern under vintern 2012-2013. Arbetet var inte omfattande, men avsikten är att det ska vara en bra grund att bygga vidare inför valet 2014.

— Gamla webben byggde på ett publiceringssystem som bara ett fåtal konsulter kunde arbeta med. Det viktigaste var att styra om till en teknik som är mer flexibel och framtidssäker. Vidare skapades kopplingar till och från Facebook där många av Stockholmscenterns medlemmar och hangaraounds är mycket aktiva.

Johanna Jönsson är kommunikationsansvarig för Centerpartiet i Stockholm.

— Tobias hjälp i framtagandet av Stockholmscenterns nya hemsida har varit ovärderlig. Han tog på sig ett stort ansvar både gällande grundidé och design, och såg sedan till att framtagandet sköttes inom den satta tidsplanen. Även efter att sidan lanserats har Tobias fungerat som stöd för våra redaktörer vid ett flertal tillfällen. Han är alltid snabb med att svara och att lösa de problem vi stött på.

stockholmscentern

Design för ökad konkurrenskraft

IMG_3775

Under hösten 2012 och våren 2013 har Tobias deltagit i projektet ”Design för ökad konkurrenskraft” (inom ramen för Vinnovas utlysning ”Strategiska forsknings- och innovationsagendor 2012”). Målet har varit att ta fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda inom designområdet.

— Det har varit ett oerhört intressant projekt, men också svårt. Design betyder olika saker beroende på vem man frågar och det gör det inte enklare direkt. Jag tror att design i bemärkelsen utredning, omprövande och samskapande kan vara en stark affärsfördel. Produktion är prispressat och det kan vi i Sverige inte längre luta oss emot. Värdeskapandet består i att möta behov, både uttalade och outtalade.

Fotoutställning 2012

Sommaren 2012 ställde Tobias ut konsertbilder på Vickys Fik. Bilderna är fotade mellan 1998 och 2002. Flera av bilderna finns fortfarande till försäljning.

Ace Frehley
Space Ace från Kiss fotograferad 1999 i Globen. 50x70cm. 3500kr.

James Hetfield
Metallicas sångare fotograferad den 28 maj 1999. 50x70cm. 3500kr.

Harri Mänty och Sami Sirviö
En av hundratals Kentbilder i arkivet. Denna fotograferades i Globen 2002. 50x70cm. 3500kr.

Veruca Salt
Veruca Salt hade en stor hit med låten Volcano Girl och skivan Eight Arms to Hold Me, men vad hände sedan? 50x70cm. 3500kr.

The Edge
U2s gitarrist fotograferad i Göteborg 1998. 50x70cm. 3500kr.

Nina Persson
Sångerskan från Cardigans och A Camp. Här fotograferad under en spelning på Riddarholmen 1997. 50x70cm. 3500kr.

Björk
Björk spelade på Riddarholmen 1998 i regndis. För att inte få vatten i mikrofoner och annan utrustning stod hon ca 10 meter in på scenen. Violinisterna satt inomhus bakom scenen för att inte skada sina instrument. Trots risiga fotoförhållanden blev det ett par riktigt fina bilder från denna kväll. 50x70cm. 3500kr.

Jocke Berg
Kents sångare och låtskrivargeni fotograferad 1999 på Hovet. 50x70cm. 3500kr.

Bono
Bono i förgrunden och The Edge (solbrillor) i bakgrunden. 40x50cm. 2500kr.

Dave Gahan
Depeche Modes sångare fotograferad 1998 i Scandinavium. 70x100cm. 4500kr.

Paul Stanley
Sångare och gitarrist från Kiss fotograferad 1999 i Globen. 40x50cm. 2500kr.

Dave Grohl
Foo Fighters sångare fotograferad på Fryshuset 1999. 40x50cm. 2500kr.

Chris Cornell
Soundgardens sångare som också gjort soloskivor och spelat tillsammans med Audioslave (med medlemmar från Rage Against the Machine). Här fotograferad under en minifestival i Globen 1996. 40x50cm. 2500kr.

Eddie Vedder
Pearl Jam fotograferade vid Sjöhistoriska muséet 2000. 40x50cm. 2500kr.

Iggy Pop
Punkfarfar fotograferad 1998. 100% energi! 70x100cm. 4500kr.

Skolmaterial

För Svenskt Näringsliv har Tobias producerat skolmaterial om miljö, ekonomi och migration för grund- och gymnasieskola. Han har projektlett och fungerat som redaktör för totalt fyra böcker samt lärarhandledningar. Han har även författat vissa delar.

Två av böckerna har även uppdaterats med ny information inför nytryck. Sammantaget har böckerna tryckts i ca 500 000 ex.

Johan Olsson var Svenskt Näringslivs beställare.

— Svenskt Näringsliv tar fram skolmaterial i ämnen som är relevanta och som har stor betydelse för oss och våra medlemsföretag. Det kan vara inom områden där vi ser brister i befintligt material eller där det helt enkelt saknas material. Det handlar om alltifrån att uppmuntra och underlätta samverkan mellan skola och näringsliv till ämnen som migration, miljö och ekonomi. För oss är det viktigt att skolan är en öppen plats med en mängd olika typer av material och information. Det ställer självklart krav på elevers och lärares källkritik och en tydlighet från avsändaren. Tobias har på ett mycket bra sätt varit lyhörd på våra önskemål och på ett initiativrikt sätt bidragit till bra produkter. Tobias arbete har genomgående genomsyrats hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Migration – så funkar det” (pdf)
Miljö – så funkar det” (pdf)

Migration-safunkardet_low-1

 

Firefly

Firefly har en unik sensor som kan känna av rök och gaser och snabbt varna vid ev. brandrisk. Jag blev ombedd att fotografera hos Firefly och på Fredells byggvaruhus där dessa sensorer finns installerade. Bilderna används på Firefly’s webbplats, i säljmaterial och liknande.

Europaparlamentariker Lena Ek

2005 var Tobias med och gjorde en webbplats för Lena EK som då var Europaparlamentariker. Under 2008 gjordes en ny mer omfattande webb. Tobias har även varit med och gjort tryckt informationsmaterial vid flera tillfällen.

— Det senaste materialet gjordes i samband med att Lena blev miljöminister och Kent Johansson tog över Lenas plats i Europaparlamentet. Det blev en skrift som sammanfattade Lenas arbete och redogjorde för Kents ambitioner. Där fungerade jag som redaktör och fotograf i första hand.

Skriften Centereuropa 2012

1201_Centereuropa_160x220-1

Webskiss 2008

skiss13

Vattenfall

Vattenfall är ett av Europas ledande energibolag och behöver löpande analys och information om de marknader och verksamhetsområden de verkar i. I slutet av 2009 gjorde framförallt Tobias kollegor en mycket omfattande rapport som blev uppskattad.

Under 2011 efterfrågade Vattenfall löpande analys.

— En rapport alltid linjär och när den väl är levererad är den statisk. Vi ville att den löpande analysen skulle matas in i ett verktyg, byggt som en wiki, och skulle kunna utläsas olika beroende på ämne och tid. Jag utvecklade detta verktyg under slutet av 2011.

Vattenfall stod för inmatning av data och vi stod för analysen. Allt skedde löpande för att verktygets innehåll alltid skulle vara aktuellt.

Vattenfalls Oskar Ahnfeldt kommenterar:

Tobias och Johans arbete, både i form av teknisk lösning och som analys betraktat, har varit en viktig del i Vattenfalls löpande omvärldsanalysarbete. Det har varit lätt att arbeta med Tobias och hans kollegor och jag kan varmt rekommendera dom för andra.

Indikat Internet

Tobias har haft en längre relation med Indikat som specialiserar sig på bland annat reklameffekter. Ett av dessa projekt är Indikat Internet som genomfördes tillsammans med Indikat och Microsoft.

Avsikten var att samla statistik om internetannonsering och bidra med redaktionellt innehåll anpassat för målgruppen reklamköpare. Själva målgruppen är inte stor, men de köper reklam för mycket stora summor. Microsoft värderade att synas i sammanhanget och finansierade projektet under flera år.

Sveriges Bryggerier 2005 – 2010

Sveriges Bryggerier är den svenska bryggerinäringens branschorganisation. Samarbetet inleddes 2005 då Tobias var med och utvecklade en kampanjwebb på uppdrag av en PR-byrå.

— Sveriges Bryggerier gillade vårt arbete och bjöd in oss att utveckla en ny webbplats för Sveriges Bryggerier. Den gamla webben var oerhört omfattande och en stor del av arbetet gick åt att strukturera innehållet till något mer användarvänligt.

2009 fick Sveriges Bryggerier ny ledning och Tobias fick möjligheten att vidare utveckla webbplatsen. Dels ville den nya ledningen sätta sitt avtryck och dels fanns fortfarande stora kommunikationsbehov.

— När innehållet styrts upp inom det tidigare projektet kunde vi mer blicka framåt och konkretisera kommunikationen. Vi ville ändra tonen från det som varit problematiserande till något som är mer lustfyllt. Bryggerinäringen påverkas mycket av politiken. Vår djupa förståelse för politik och i synnerhet den som berör bryggerinäringen kom väl till pass under denna tid.

Cecilia Giertta, VD på Sveriges bryggerier kommenterar:

— Sveriges Bryggerier värderade arbetet med Tobias Wahlqvist högt, inte minst det snabba tankearbetet och inställningen att ingenting är omöjligt. Vi var i stort behov av en förändring och ett förnyelsearbete, vilket vi erbjöds av Tobias, som också genomförde förändringen. Fem år efter nydaningen är vi fortfarande mycket nöjda och får ofta beröm för vår webb, dels för utseendet och dels för att ”allt” finns där.

Klimatutmaningen

klimatutmaningenUnder 2008-2009 var miljödebatten kanske som hetast. I Sverige var debatten mycket omfattande, men den handlade väldigt mycket vad vi skulle göra lokalt.

Magnus Andersson (numera Demervall) tyckte att miljödebatten borde ha ett internationellt perspektiv och ville göra en bok om just detta. Magnus reste till sex olika länder: USA, Brasilien, Kina, Bangladesh, Bosnien och Tanzania för att träffa ungdomar och prata om hur de ser på miljön och klimatutmaningen.

Tobias reste med Magnus på två av dessa resor och fotograferade samt verkade som projektledare och redaktör.

Centerpartiet 2006

Tobias inledde ett samarbete med Centerpartiet under 2005 med uppdraget att utveckla valwebben inför valet 2006. Framförallt jobbade Tobias med formgivning, fotografering, teknisk projektledning och innehållsstruktur, men projektet inbegrep även produktion av filmer och framtagande av texter.

— Vi utgick ifrån ett antal politikområden som bedömdes ha potential och utvecklade innehåll till dessa i form av texter, filmer och bilder. Under valåret seglade andra frågor upp varpå vi snabbt utvecklade innehåll till ytterligare politikområden. Vi kände att vi hade ett stort förtroende från beställaren.

Emma Petersson var ansvarig för Centerpartiets hemsida under valet 2006.

— Samarbetet med Tobias och hans medarbetare gick bra under hela processen från planering till färdigt resultat. Samarbetet fortsatte fram till valdagen och analyserades efteråt. Tobias hade ett genuint intresse av att lära sig allt om både Centerpartiets politik men också om hur en politisk organisation fungerar. Centerpartiet presenterade vilka politikområden som skulle lyftas och vilka företrädare som skulle vara budbärare i varje område. Tillsammans med Tobias resonerade vi hur innehållet i skulle lyftas på bästa sätt och Tobias tog fram förslag på hur detta kunde göras i form av texter, bilder och filmer. Vi fick ett stort förtroende för hans idéer och han fick fria händer att forma den interaktiva valwebben. Alla inblandade var mycket nöjda med resultatet.

C-2006

Naturhistoriska Riksmuseet

Webbplatsen

Webbplatsen

Under 2004 jobbade Tobias med en digital förlängning av Naturhistoriska Riksmuseets utställning Uppdrag:Klimat. Konceptet gick ut på att man med en streckkod markerade intresse för delar av utställningen och väl hemma framför datorn kunde man ta del av mer innehåll om just detta.

Tobias ansvarade framförallt för formgivning och innehållsstruktur.

— Detta var det första stora projekt om miljö och klimat jag varit delaktig i. Det var innan klimatfrågan seglade upp och blev en del av allas medvetande. Efter det här har jag jobbat med många miljö- och klimatrelaterade projekt.

CD-fodral

CD-fodralet

Paper Tiger

Tobias fotograferade bilder för skivomslag och konvolut till bandet Paper Tiger. Bilderna fotograferades på ett slott i Bjärka-Säby i Östergötland.

Sista bilden i galleriet finns till försäljning. Bilden är ca 70x100cm och är ramad med mycket passande ram. 10 000kr.

Folkpartiet 1999 – 2002

marit

Tobias började jobba med Folkpartiet -99, då som anställd på Pir som sedemera köptes av Cybercom. Det första projektet var en enkel webb för partiets Landsmöte.

— Jag ingick i en arbetsgrupp med två andra som delade mitt politiska intresse. Vi kände snabbt att vi kommunicerade väl med folkpartiet och gjorde under ett par år flera olika projekt. När vi flyttade till ett annat företag och även senare då jag startade eget bibehölls relationen.

Förutom miniwebben för Landsmötet -99 gjordes en kampanjwebb som kallades Dialogen -00 som syftade till att lyfta enskilda politiska frågor snarare än folkpartiet och en webbplats för europaparlamentarikern Marit Paulsen -00.

— Jag fick också möjligheten att fotografera en hel del. Dels som del av nämnda projekt, men också bilder till bland annat Lars Leijonborgs och Birgitta Ohlssons gemensamma bok samt valaffischer inför valet 2002.

Inför valet 2002 gjordes också en ny publik webb som Tobias projektledde och utvecklade. Konsultbolaget Milagro analyserade partiernas webbplatser och det visade sig att just folkpartiet.se ansågs vara bäst enligt mätfaktorer som bland annat snabb nedladdning, navigation, läsbarhet, handikappanpassning osv.

— Bara en poäng före moderaterna, men ändå!

Cybercom

Före millennieskiftet var Cybercom ett traditionellt IT-konsultbolag som visade vinst men värderades lågt av börsen. Internetkonsulter värderades högre trots att de sällan eller aldrig visade vinst. Tobias jobbade vid tidpunkten på Pir New World Media Lab som räknades som internetkonsulter.

Cybercom köpte Pir och blev därefter som helhet värderade som internetkonsulter. Som anställd på Pir var Tobias delaktig i att omprofilera Cybercom från att vara ”trist” IT-konsultbolag till att bli något betydligt mer modernt.

Tobias fotograferade en del bilder som användes till två versioner av cybercom.se samt till börsprospekt och årsredovisning. Tobias jobbade även med utvecklingen av Cybercoms webbplatser.

Riksbyggen

riksbyggen  riksbyggenintra

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Tobias jobbade med utveckling av Riksbyggens första riktiga webbplats samt företagets intranät.

– Med tanke på min ålder vid tillfället så är det fascinerande att tänka sig att jag fick så mycket ansvar. Det var ett stort projekt som löpte under många månader. Webben som medium var nytt och varken beställaren eller jag hade särskilt lång erfarenhet. Det blev ett mycket lärorikt projekt i slutändan.

Under den här tiden jobbade du i Örebro?

– Ja, det stämmer. Jag anställdes på Strateg Communication i Örebro i slutet på 1996. Vi var inte särskilt många, men fick förmånen att jobba med ganska stora kunder delvis tack vare reklambyrån Strateg Marknadsförings relationer. Ganska snart köptes vi upp av Information Highway som sedemera börsnoterades.