För Svenskt Näringsliv har Tobias producerat skolmaterial om miljö, ekonomi och migration för grund- och gymnasieskola. Han har projektlett och fungerat som redaktör för totalt fyra böcker samt lärarhandledningar. Han har även författat vissa delar.

Två av böckerna har även uppdaterats med ny information inför nytryck. Sammantaget har böckerna tryckts i ca 500 000 ex.

Johan Olsson var Svenskt Näringslivs beställare.

— Svenskt Näringsliv tar fram skolmaterial i ämnen som är relevanta och som har stor betydelse för oss och våra medlemsföretag. Det kan vara inom områden där vi ser brister i befintligt material eller där det helt enkelt saknas material. Det handlar om alltifrån att uppmuntra och underlätta samverkan mellan skola och näringsliv till ämnen som migration, miljö och ekonomi. För oss är det viktigt att skolan är en öppen plats med en mängd olika typer av material och information. Det ställer självklart krav på elevers och lärares källkritik och en tydlighet från avsändaren. Tobias har på ett mycket bra sätt varit lyhörd på våra önskemål och på ett initiativrikt sätt bidragit till bra produkter. Tobias arbete har genomgående genomsyrats hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Migration – så funkar det” (pdf)
Miljö – så funkar det” (pdf)

Migration-safunkardet_low-1