Sveriges Bryggerier är den svenska bryggerinäringens branschorganisation. Samarbetet inleddes 2005 då Tobias var med och utvecklade en kampanjwebb på uppdrag av en PR-byrå.

— Sveriges Bryggerier gillade vårt arbete och bjöd in oss att utveckla en ny webbplats för Sveriges Bryggerier. Den gamla webben var oerhört omfattande och en stor del av arbetet gick åt att strukturera innehållet till något mer användarvänligt.

2009 fick Sveriges Bryggerier ny ledning och Tobias fick möjligheten att vidare utveckla webbplatsen. Dels ville den nya ledningen sätta sitt avtryck och dels fanns fortfarande stora kommunikationsbehov.

— När innehållet styrts upp inom det tidigare projektet kunde vi mer blicka framåt och konkretisera kommunikationen. Vi ville ändra tonen från det som varit problematiserande till något som är mer lustfyllt. Bryggerinäringen påverkas mycket av politiken. Vår djupa förståelse för politik och i synnerhet den som berör bryggerinäringen kom väl till pass under denna tid.

Cecilia Giertta, VD på Sveriges bryggerier kommenterar:

— Sveriges Bryggerier värderade arbetet med Tobias Wahlqvist högt, inte minst det snabba tankearbetet och inställningen att ingenting är omöjligt. Vi var i stort behov av en förändring och ett förnyelsearbete, vilket vi erbjöds av Tobias, som också genomförde förändringen. Fem år efter nydaningen är vi fortfarande mycket nöjda och får ofta beröm för vår webb, dels för utseendet och dels för att ”allt” finns där.