SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening, bad Tobias fotografera för deras medlemstidning Moderna Läkare. Under en heldag gavs möjlighet för läkare på Nyköpings lasarett att komma förbi en provisorisk studio och bli fotograferade. Avsikten var att visa på mångfalden inom läkaryrket och de som kom förbi studion visade verkligen på mångfald.