Vattenfall är ett av Europas ledande energibolag och behöver löpande analys och information om de marknader och verksamhetsområden de verkar i. I slutet av 2009 gjorde framförallt Tobias kollegor en mycket omfattande rapport som blev uppskattad.

Under 2011 efterfrågade Vattenfall löpande analys.

— En rapport alltid linjär och när den väl är levererad är den statisk. Vi ville att den löpande analysen skulle matas in i ett verktyg, byggt som en wiki, och skulle kunna utläsas olika beroende på ämne och tid. Jag utvecklade detta verktyg under slutet av 2011.

Vattenfall stod för inmatning av data och vi stod för analysen. Allt skedde löpande för att verktygets innehåll alltid skulle vara aktuellt.

Vattenfalls Oskar Ahnfeldt kommenterar:

Tobias och Johans arbete, både i form av teknisk lösning och som analys betraktat, har varit en viktig del i Vattenfalls löpande omvärldsanalysarbete. Det har varit lätt att arbeta med Tobias och hans kollegor och jag kan varmt rekommendera dom för andra.