Tobias har haft en längre relation med Indikat som specialiserar sig på bland annat reklameffekter. Vid flera tillfällen har Tobias fotograferat Indikats medarbetare.