Före millennieskiftet var Cybercom ett traditionellt IT-konsultbolag som visade vinst men värderades lågt av börsen. Internetkonsulter värderades högre trots att de sällan eller aldrig visade vinst. Tobias jobbade vid tidpunkten på Pir New World Media Lab som räknades som internetkonsulter.

Cybercom köpte Pir och blev därefter som helhet värderade som internetkonsulter. Som anställd på Pir var Tobias delaktig i att omprofilera Cybercom från att vara ”trist” IT-konsultbolag till att bli något betydligt mer modernt.

Tobias fotograferade en del bilder som användes till två versioner av cybercom.se samt till börsprospekt och årsredovisning. Tobias jobbade även med utvecklingen av Cybercoms webbplatser.