Under våren 2014 var Sveriges Bryggeriers webbplats i behov av en modernisering, bland annat genom att göra webbplatsen responsiv. Med avstamp i den grafiska kontext som Tobias utvecklat flera år tidigare blev det ett effektivt genomfört projekt.

— Jag har jobbat med Sveriges Bryggerier från och till under snart tio år så jag har goda förutsättningar att förstå behoven. Jag har också ett starkt intresse för just bryggerinäringen. De verkar på en komplicerad marknad och måste kombinera allt från entreprenörers skaparlust till komplicerade regelverk.

sb2sb1 sb4 sb3