Datasprint är en metod där mixade grupper jobbar intensivt gemensamt för att generera en idé eller prototyp på ett databaserat kunskaps- eller beslutsunderlag. Detta presenteras sedan för regionala beslutsfattare som bedömer hur det kan tillämpas och genom ytterligare resurser, realiseras. Tobias fick i uppdrag att dokumentera datasprinten under två dagar i mars.