Firefly har en unik sensor som kan känna av rök och gaser och snabbt varna vid ev. brandrisk. Jag blev ombedd att fotografera hos Firefly och på Fredells byggvaruhus där dessa sensorer finns installerade. Bilderna används på Firefly’s webbplats, i säljmaterial och liknande.