I samarbete med Jernkontoret gjordes en minisäsong av Synfält Framåt inför valet till Europaparlamentet. I varje avsnitt finns en miniintervju med representanter från Jernkontoret som dessutom fick skicka med en fråga till respektive gäst. 

Flera av intervjuerna behandlar miljöperspektiv och elförsörjning, något som Tobias är väl inläst på.