Aquity är en nystartad verksamhet som erbjuder konsulttjänster inom utvalda expertområden och utför interimsuppdrag. I samband med uppstarten fotograferade Tobias de tre grundarna.