Magasinet Miljönytta 2017 är ett försök att sätta vår tids miljöutmaningar i perspektiv. Sverige är ett litet land, men vi är en betydande industrination, ett kreativt centrum och har goda handelsrelationer med stora delar av världen. Vi har mycket goda förutsättningar att bidra till miljönytta genom export av teknik som sänker utsläpp runt om i världen.

Magasinet är en del av det mer omfattande projektet Miljönytta finansierat av Svenskt Näringsliv och som Tobias har drivit under lång tid.

Tobias har framförallt varit redaktör och projektledare men har också skrivit en del av innehållet.

 Ladda ner en pdf-version av Miljönytta 2017 »