Tillsammans med sju andra talare blev jag utvald att hålla ett Ted talk på TedxStockholm. Eftersom jag inte är van att tala för en större publik var det en utmaning, men med ambitiösa förberedelser och utmärkt stöd från TedxStockholm-teamet blev det bättre än jag kunnat hoppas. Presentationen hölls på ett utsålt Musikaliska Kvarteret den 15 april.

Presentationen har sitt avstamp i boken Skippa Nyheterna som problematiserar den osunda relationen mellan nyhetsproducenter och nyhetskonsumenter. Nyhetslogiken har utvecklats under tusentals år och var relevant när vi levde i stamsamhällen. Idag styrs vi av samma nyhetslogik, men vi blir inte korrekt informerade om världen och våra humör påverkas negativt. Det finns bättre och mer hälsosamma sätt att hålla sig informerad.