Under 2019 har Experio Lab drivit det SKL-finansierade projektet Närmare. Det råder en samsyn att vården behöver bli mer personcentrerad och projektet Närmare syftar till att nå nya kunskaper där vård och omsorg haft utmaningar med bemötande och användardelaktighet. Närmare har stött sex pilotprojekt runt om i Sverige med ett designteam som bidragit till att utveckla perspektiv och metodik.

Tobias har deltagit i arbetsgruppen under året, tagit fram närmare.se, dokumenterat arbetet allteftersom i film, foto och text samt formgivit slutrapporten.

Närmare! – OMSTÄLLNING TILL EN LÄRANDE MILJÖ FÖR NÄRA VÅRD