Tobias utvecklade en ny webb för Stockholmscentern under vintern 2012-2013. Arbetet var inte omfattande, men avsikten är att det ska vara en bra grund att bygga vidare inför valet 2014.

— Gamla webben byggde på ett publiceringssystem som bara ett fåtal konsulter kunde arbeta med. Det viktigaste var att styra om till en teknik som är mer flexibel och framtidssäker. Vidare skapades kopplingar till och från Facebook där många av Stockholmscenterns medlemmar och hangaraounds är mycket aktiva.

Johanna Jönsson är kommunikationsansvarig för Centerpartiet i Stockholm.

— Tobias hjälp i framtagandet av Stockholmscenterns nya hemsida har varit ovärderlig. Han tog på sig ett stort ansvar både gällande grundidé och design, och såg sedan till att framtagandet sköttes inom den satta tidsplanen. Även efter att sidan lanserats har Tobias fungerat som stöd för våra redaktörer vid ett flertal tillfällen. Han är alltid snabb med att svara och att lösa de problem vi stött på.

stockholmscentern