2005 var Tobias med och gjorde en webbplats för Lena EK som då var Europaparlamentariker. Under 2008 gjordes en ny mer omfattande webb. Tobias har även varit med och gjort tryckt informationsmaterial vid flera tillfällen.

— Det senaste materialet gjordes i samband med att Lena blev miljöminister och Kent Johansson tog över Lenas plats i Europaparlamentet. Det blev en skrift som sammanfattade Lenas arbete och redogjorde för Kents ambitioner. Där fungerade jag som redaktör och fotograf i första hand.

Skriften Centereuropa 2012

1201_Centereuropa_160x220-1

Webskiss 2008

skiss13