Tempest Security är ett mycket snabbt växande företag inom säkerhetsbranschen. När ett företag växer snabbt är det viktigt att bibehålla företagskulturen och att se till att alla medarbetare är informerade och känner sig delaktiga. För att stärka den gemensamma bilden anlitades Tobias för att göra ett digitalt internkommunikationsmaterial riktat till alla medarbetare.