Ökad innovationsförmåga är en satsning som avser att öka kunskap och erfarenheter inom innovationsledning, tjänsteinnovation och design, för därigenom öka innovationsförmågan. Satsningen har under 2016 drivits som ett projekt finansierat av VINNOVA med målsättningen att ta fram förslag på hur man kan göra för att stärka innovationsförmågan inom sektorer och branscher som är kopplade till Vinnovas strategiska innovationsprogram.

Tobias har på uppdrag av Usify ansvarat för utvecklingen av webbplatsen.

okad-innovationsformaga.se »