Tobias inledde ett samarbete med Centerpartiet under 2005 med uppdraget att utveckla valwebben inför valet 2006. Framförallt jobbade Tobias med formgivning, fotografering, teknisk projektledning och innehållsstruktur, men projektet inbegrep även produktion av filmer och framtagande av texter.

— Vi utgick ifrån ett antal politikområden som bedömdes ha potential och utvecklade innehåll till dessa i form av texter, filmer och bilder. Under valåret seglade andra frågor upp varpå vi snabbt utvecklade innehåll till ytterligare politikområden. Vi kände att vi hade ett stort förtroende från beställaren.

Emma Petersson var ansvarig för Centerpartiets hemsida under valet 2006.

— Samarbetet med Tobias och hans medarbetare gick bra under hela processen från planering till färdigt resultat. Samarbetet fortsatte fram till valdagen och analyserades efteråt. Tobias hade ett genuint intresse av att lära sig allt om både Centerpartiets politik men också om hur en politisk organisation fungerar. Centerpartiet presenterade vilka politikområden som skulle lyftas och vilka företrädare som skulle vara budbärare i varje område. Tillsammans med Tobias resonerade vi hur innehållet i skulle lyftas på bästa sätt och Tobias tog fram förslag på hur detta kunde göras i form av texter, bilder och filmer. Vi fick ett stort förtroende för hans idéer och han fick fria händer att forma den interaktiva valwebben. Alla inblandade var mycket nöjda med resultatet.

C-2006