Prao kan vara mycket lärorikt och värdefullt för elever och MinPrao bidrar till det genom att integrera praon i undervisningen, att göra arbetet med praon pedagogiskt och att göra praon till hela skolans ansvar.

Tobias har tillsammans med MinPrao tagit fram lektionsupplägg som passar i god tid före prao, under praon och efter praon. Före praon får eleverna förberedande uppgifter som bland annat hjälper dem att förstå vad de passar för och hur de hittar en lämplig praoplats. Under praon får eleverna uppgifter som bidrar till att öka förståelse och kunskap om praoplatsens verksamhet. Efter praon får eleverna sammanfatta sina erfarenheter och med sina nya kunskaper ta vidare sikte på framtiden.

Lektionsuppläggen är företrädesvis i form av filmer där journalisten Rebecca Candevi är elevernas följeslagare. Filmen om yrken som är tänkt att visas före praon tar upp den mångfald av yrken som faktiskt finns, att arbetsmarknaden förändras, att vi måste lära nytt och lära om under arbetslivet och slutligen information och uppgifter om AI, robotik och digitalisering.