svid

Bokomslaget till A Society Designing Itself

SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign har ​sedan hösten 2012 koordinerat ett arbete som handlat om att beskriva design och den utvecklingskraft som ligger i den förändring som hela tiden sker, både av begreppet design men även inom vilka områden design gör skillnad.

Många har deltagit i arbetet och de har olika perspektiv på den utveckling som sker. SVID och Tobias bestämde sig för att samla en del av de här rösterna och göra deras tankar tillgängliga för flera.​

— Första tanken var att göra en antologi där de olika perspektiven kunde tydliggöras, men de vi ville ha med är minst sagt upptagna. Jag erbjöd mig att spela in intervjuer med dessa personer och sparade därmed tid för dem, men det krävde istället mer förberedelse och bearbetning av oss. Intervjuerna klipptes och finns som ljudfiler på iTunes; A Society Designing Itself, men de har också transkriberats och redigerats för en e-bok; A Society Designing Itself.

E-böcker blir alltmer populärt, men det finns olika format, varav många är låsta till vissa plattformar.

— Ja, det där med e-böcker är tyvärr lite komplicerat. De standarder som finns är ganska begränsade, samtidigt som man inte vill låsa in sig i något format. Vi fick helt enkelt göra flera versioner.