Svenska representanter besökte två konferenser om FN:s 17 hållbarhetsmål. De ville dela ut ett material som handlar om Sveriges bidrag till att uppfylla hållbarhetsmålen. Tobias tog fram en skrift på 20 sidor som tar upp hur Sverige utvecklats generellt de senaste 50 åren, hur Sverige lyckats kombinera sänkta utsläpp med ökad tillväxt samt hur svenska produkter bidrar till miljönytta runt om i världen. Tomas Söderlund har skrivit texten.