IMG_3775

Under hösten 2012 och våren 2013 har Tobias deltagit i projektet ”Design för ökad konkurrenskraft” (inom ramen för Vinnovas utlysning ”Strategiska forsknings- och innovationsagendor 2012”). Målet har varit att ta fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda inom designområdet.

— Det har varit ett oerhört intressant projekt, men också svårt. Design betyder olika saker beroende på vem man frågar och det gör det inte enklare direkt. Jag tror att design i bemärkelsen utredning, omprövande och samskapande kan vara en stark affärsfördel. Produktion är prispressat och det kan vi i Sverige inte längre luta oss emot. Värdeskapandet består i att möta behov, både uttalade och outtalade.