seminarie-bg

Miljönytta är ett projekt som Tobias jobbat med sedan 2008. Svenskt Näringsliv står bakom projektet som syftar till att visa företagens förmåga att bidra till miljöförbättringar. Sverige som löst många lokala miljöproblem kan exportera resurseffektiv och miljövänlig teknik, lösa andras miljöproblem och samtidigt ge jobb i Sverige.

— Projektet Miljönytta började som en skrift som var mycket uppskattad. Jag var inte inblandad då, men jag föreslog att artiklarna från skriften skulle publiceras på en webbplats där nya artiklar skulle läggas till allteftersom. Nu finns en bra bit över 200 artiklar på svenska, engelska och mandarin. Jag ansvarar för att utveckla webbplatsen allt eftersom, ta fram en del av artiklarna och några filmer varje år. Jag har också marknadsfört projektet bland annat genom att arrangera seminarier och politikermöten, gjort lärarhandledning samt skapat och underhållit en Facebookgrupp.

Nicklas Mattsson, publicistisk chef på Svenskt Näringsliv:

— Tobias är mycket pålitlig, påhittig och kompetent och tack vare honom har Miljönytta blivit seriöst, populärt och en redaktionell långkörare.