Kan man mäta känslor? Moodscores mäter, enligt en unik algoritm, de känslor användare upplever när de konsumerar reklam. Resultatet är ett Moodscore, som är måttet på lösningens emotionella styrka och som förutsäger dess förmåga att skapa effekt.

Tobias gjorde webbplatsen för Moodscores utifrån tänkta kundresor med ambitionen att sälja fler mätningar. Vill du ha ett Moodscore på din kommunikation?