På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Tobias tagit fram ett skolmaterial för gymnasielever. Tomas Söderlund har bistått med värdefullt textarbete.