Beroende på vilka nyheter man låter påverka en tenderar man att se positivt eller negativt på tillvaron. Alldeles uppenbart är negativa nyheter överrepresenterade i media. Trots detta har jag totalt sett alltid sett igenom enskilda nyheter och sett de stora förändringarna bakom, förändringar som totalt sett är väldigt positiva.

Boken Glädjerapporten tar upp världens positiva utveckling. Författaren anser att det är troligare att människor engagerar sig i världen om man ser att det som görs faktiskt fungerar. Jag tror det funkar bättre än alarmism i alla fall.

Världsbefolkningens medellivslängd är numera 68 år och därmed mer än dubbelt så hög som för hundra år sedan. Allt färre dör i krig. En miljard har fått tillgång till rent vatten de senaste 15 åren. Fler länder är demokratier och dödsstraffet har avskaffats i över 100 länder de senaste åren.

Det är uppfriskande att ta del av alla goda exempel, men författaren nämner inte fria marknader som en orsak till den positiva utvecklingen. Hans idéer för fortsatt utveckling håller inte särskilt bra heller. Men ändå är boken värd att nämnas, det är ju inte ofta böcker med denna vinkel ges ut.