6-8-plakat

Olof Palme inrättade i början på 70-talet Sekretariatet för framtidsstudier. De ville bland annat ransonera kött i Sverige på grund av svält i andra länder. Samtidigt utvecklade Anna-Britt Agnsäter på KF kostpyramiden som kort gick ut på att man skulle äta betydligt mer kolhydrater och mindre fett. Den kända kampanjen ”Socialstyrelsen rekommenderar 6-8 brödskivor per dag” betalades av Brödinstitutet men var i själva verket en av Socialstyrelsen initierad kampanj, men de hade inte själva ekonomiska resurser.

Sverige blev först i världen med nationella kostråd. Mindre fett, mer bröd, potatis och ris. Kort därefter tog USA och så småningom även WHO efter. De flesta följer kostråden, men trots detta blir vi fetare och antalet diabetiker ökar.

På 70-talet med svält och energikris i åtanke kanske kostråden snarare handlade om hushållning än om hälsa? Nu hävdar ju många att det är kolhydraterna som är det stora hälsoproblemet. Vilken är då Sveriges skuld som exporterat felaktiga kostråd till hela världen?