Live Earth-gala inleddes i Sydney

Klimatfrågan är svår. Eftersom jag inte är vetenskapsman och inte blåögt litar på andras uppgifter är jag helt enkelt inte säker på om klimateffekten finns. Det finns goda skäl att sluta gräva upp fossila bränslen, inte minst av politiska skäl. Men av miljöskäl? Ja antagligen, men så länge jag inte kan veta tänker jag fortsätta vara ödmjuk.

Idag genomförs en global manifestation av Al Gore och en massa musiker. Det som alla inblandade har gemensamt är att de till åtminstone 99% grundar sin syn på saken genom andrahandskällor – de är ju inte vetenskapmän heller. Alla vill vara ”goda” och hakar snabbt på om det får dem själva att framstå i bättre dager.

Klimatfrågan är en trend. Aids är antagligen ett större problem, men det är ju i klimatfrågan man får godhetspoäng av andra trendiga människor.

En vanlig dag tror jag att klimateffekten är ett problem. En dag som denna då alarmister och opportunister äger frågan är jag av princip emot. Resten av dagen är jag på den onda sidan. (Ni vet, bland de som har vanliga gammaldagsa glödlampor.)

Läs också Anna Ekelunds krönika ”Bevare mig för goda människor” från 2005. Då var det trendigt att kämpa mot världsfattigdomen.