Sida-såpan fortsätter och bekräftar hur dåligt svenskt bistånd fungerar. Frihandel är ett alternativ, men här kommer ett annat, ett mycket inspirerande sådant!

Percy Barnevik fick som bekant en fläskig pension när han avgick från ABB. Men han har inte flyttat till Florida för att spela bridge direkt.

Istället har han startat Hand in Hand, den kanske mest lyckade biståndssatsningen någonsin.

Hand in Hand fokuserar på fem områden.
1. Ta barn ur arbete och sätta dem i skolan.
2. Hjälpa kvinnor att starta och driva företag.
3. Medborgarcenter med bibliotek och internetuppkopplade datorer.
4. Hälsoprojekt.
5. Miljöprojekt

Enligt Percy är hans jobb till 95% likt att driva ett företag. Det handlar om organisering, delegering, att hitta rätta kompetenser osv. Och donatorer förväntar resultat precis som en styrelse kräver resultat.

Än så länge har projektet löpt mycket väl. Bland annat så har 1,2 miljoner kvinnor som inte haft någon försörjning innan startat egna företag.

Om Sverige lägger 5 miljarder per år (1/6 av vårt totala bistånd) i projekt som dessa kan våra pengar vara med och skapa sju miljoner jobb redan innan 2010. Där har vi bistånd som verkligen fungerar!