Med ett gott motiv kan man få igenom vad som helst. Det fattar miljövänstern och klär in sina vanliga gamla frågor (antiglobalism, företagarfientlighet, civilisationskritik) i miljöskrud.

Fenomenet närodlat är i första hand antiglobalistiskt. Argumentet är kortare transporter, men istället har vi en mer energikrävande produktion här. Ju fler som handlar närodlat desto färre stödjer viktig utveckling i fattigare länder.

Miljöpartiets påtvingade trängselskatt är civilisationskritisk. För dem spelar det ingen roll att bilarna släpper ut promille av vad gamla bilar gör/gjorde. Målet är bilarna och det moderna livet i sig – ”det var bättre förr”.

Miljöbalken är företagarfientlig. Vissa regler är bra, många direkt kontraproduktiva, men framförallt medför miljöbalken kostnader och administration som tynger svenska företag betydligt mer än till exempel våra nordiska grannländer. Våra hårda regler leder till färre utländska investeringar i Sverige. Det ger färre företag och färre företag som kan anställa. Högre arbetslöshet helt enkelt.

Kom gärna med fler exempel, eller motexempel för den delen.

Det är dags för en modern miljödebatt! En debatt där miljön står i fokus – inget annat!