Den svenska miljödebatten har alltför länge styrts ur ett vänsterperspektiv. Det behövs en modern debatt som utgår från vad vi kan göra och inte från vad vi INTE borde göra. Tongivande i den här debatten är Svenska Naturskyddsföreningen som om och om igen får stort genomslag. Deras motiv är gott och journalisterna släpper igenom dem, ofta utan någon som helst kritisk hållning.

Idag har Mikael Karlsson från SNF tillsammans med moderaternas miljötalesman Sofia Arkelsten bjudit in till en diskussion om borgerlig miljöpolitik. Det blev en spännande debatt, men framförallt överraskar Mikael Karlsson; hans vänsterperspektiv verkar totalt bortblåst.

Ett par citat

”Jag har aldrig förstått mig på partier som vill lämna EU, vi skulle få en sämre miljöpolitik och då blir miljön bara sämre.”

”USA är bra på konkret miljöarbete.”

”Det finns tusentals svenska företag som går före” (i miljöarbetet).

”Regeringen Reinfeldt presenterade ett mer aggressivt miljömål än vad någon annan regering har gjort.”

Att jag ansett att Mikael Karlsson haft ett vänsterperspektiv – är det bara en fördom? Svaret är oklart, men strax innan slutet kom något som kanske kan vara en del av svaret. Alliansen har ofta pratat om hur viktigt civilsamhället är och ideella krafters engagemang. SNF har av alliansens regering fått lägre anslag än innan och detta tar Mikael Karlsson upp som ett problem.

Oavsett vad SNF säger är de inte oberoende. Det är klart att de inte går till angrepp mot sittande regering om de är beroende av ekonomiskt stöd från densamme.

Men oavsett vilket så är debatten bättre idag. Mer marknadslösningar – mindre civilisationskritik.