Jag fick höra på en lunch av en allmänborgerlig häromdagen att SD har rätt i att integrationen fungerar dåligt. Det är definitivt sant om man tänker de senaste 40 åren som helhet, men i artikeln Billströms testamente läser jag detta:

”under Tobias Billströms åtta år som migrationsminister fick omkring 167 000 flyktingar och anhöriga uppehållstillstånd i Sverige.” 

Under samma åtta år har sysselsättningen bland utrikes födda ökat med 300 000 personer. I denna siffra räknas förvisso fler än flyktingar, exempelvis arbetskraftsinvandrare, men totalt sett måste det ju betraktas som väl godkänt?

Oavsett vilket finns det så klart mer att göra.