Det är en nygammal moderat idé att minska antalet riksdagsledamöter. Nu tar Henrik von Sydow upp frågan igen i en krönika på Politikerbloggen.

Förslaget är såklart utmärkt. Och det av flera skäl.

1. Henriks argument är att färre syns mer, det ställs relativt sett större krav på dem och väljarna får i större grad ett ansikte på den som representerar dem.

2. Flera partier toppstyrs totalt varpå de flesta av deras ledamöter bara är röstboskap. Om så få bestämmer varför fylla ut plenisalen med ledamöter som tvingas hålla tyst?

3. Riksdagen tenderar att locka till sig förvaltare snarare än förnyare. Skulle 100 platser försvinna hade förvaltarna rykt först. Det är ju förnyarna som drar röster.

4. Den samlade lönen för 100 riksdagledamöter är ca 60 miljoner per år. Den sparade summan lär dock bli betydligt högre än så.

5. Politiker bestämmer för mycket och detaljreglerar det människor sköter bäst själva. Färre ledamöter kan fokusera på det politiken faktiskt behövs till.