Svt anser sig vara opartiska. De tror säkert att de är det, men olika människor upplever världen med olika glasögon. Upplever man till exempel att arbetstagare generellt är i underläge gentemot arbetsgivare har man en världsyn. Tycker man motsatsen har man en annan världssyn.

Tv8 är en fantastisk kanal. Allt som oftast har de programledare med en uttalad politisk hållning som jag kan referera till. Jag delar inte Schymans världssyn, men eftersom jag kan relatera allt som sägs till det jag vet om henne får jag större möjligheter att själv bilda mig en uppfattning.

Svt har programledare med dold agenda. Att inte ha en öppen agenda anses på Svt att inte ha en agenda, men alla vill något, alla tror något och därmed har alla en agenda. Aktuellts Anna Hedemos agenda är att få tillbaka en sosseregering. Hade det varit uttalat hade publiken kunnat referera till det och göra en egen bedömning.

Janne Josefsson och Lars Adaktusson hamnade i ordkrig för några månader sedan. Josefsson ansåg att hans journalistiska uppgift var att döma och Adaktusson ansåg att hans uppgift var att ge ett ramverk för att låta tittaren själv döma (eller fria såklart). Det säger ganska mycket. Svt anser att det finns EN sanning och det är deras uppgift att förmedla den. Svt är propaganda. Tv8 är journalistik.