Politiken har en beklämmande baksida. Så fort man sätter en politiker på ett uppdrag så klurar de ut idéer som lägger sig i var och ens vardag. Det är i allra högsta grad välmenat, men konsekvensen blir tyvärr sällan bra.

De liberala krafterna i svensk politik talar ofta om att den enskilde ska ansvara mer själv, men ”liberala” folkpartiet är både nu och då inne och vill reglera alltifrån kulturkanon, obligatoriska gyn-kollar, mobilprat i bilen till antal barn i förskolan.

Hoppet står hos Centerpartiet. Men även de rör till det ibland. Nu föreslår näringsdepartementet körkort på sjön. Det är dumt, kostsamt och kommer inte att öka säkerheten. En klar konsekvens kommer att vara att färre kör båt och får chans att uppleva de fina marina miljöerna. Kör färre båt blir det såklart färre olyckor. Men med det argumentet borde vi aldrig lämna sängen.

David Eberhard och senare Svenskt Näringsliv har uppmärksammat att man i vissa tyska och belgiska städer tagit bort mer eller mindre alla trafikregler. Med färre regler tvingas man visa mer hänsyn och se sin plats i trafiken snarare än att blint hålla sig statiska regler. Antalet olyckor har minskat drastiskt.

Det är i dagens regelstyrda samhälle viktigare att följa hastighetsbegränsningarna än att köra trafiksäkert. Reglerna gör oss till inte tänkande. Reglerna förstör det goda omdöme, den omtanke och det ansvarstagande vi bär med oss.

Så länge vi litar på vårt goda omdöme, tar ansvar för oss själva och vår roll i ett större sammanhang gör vi rätt! Det borde politiker lita på.