Mikael Karlsson från SNF är inbjuden av Swedish Water House för att prata om klimatfrågan. Överraskande nog anser han att fattigdom är ett värre problem än klimateffekten. Fattiga klarar inte att anpassa sig till nya förutsättningar som klimatet kan ge.

Jag tycker det är ett fräscht synsätt. Medan vi moraliserar över konsumtion av flaskvatten som i realiteten inte kan göra skillnad för klimatet svälter fortfarande människor. Att antalet svältande blir färre tror inte Mikael Karlsson, men oavsett vilket är det alltid för många. Likaså är AIDS och frågan om vattenhantering reella problem idag, som verkar komma i skymundan bakom klimatfrågan.

Självklart finns det goda anledningar att ta klimatfrågan på allvar, men det är inte den enda frågan.