I DN skriver Tove Leffler att F-skattarna är kulturens eget proletariat som tvingas ut i en ofrivillig egenföretagarsituation, kan inte vara sjuka, inte arbetslösa och jobbar för summor lägre än ett studielån.

Ja, visst finns det mycket som skulle behöva förbättras för egenföretagare. Genomsnittslönen för egenföretagare är 13000 kronor. Det är alltså inte bara inom kulturen egenföretagare har dålig inkomst. Men det finns väldigt många fördelar med att vara egenföretagare också. Skribenten kan antagligen lätt skaffa sig ett jobb om hon vill, med bättre lön, men med tråkigare arbetsuppgifter. De som ändå fortsätter med egenföretagandet har mycket goda möjligheter att forma sitt arbetsliv och utveckla det som ger bättre lön på sikt. Enligt Företagarna tar det i snitt åtta år innan ett företag är ordentligt på banan. De som väljer företagande under dessa förutsättningar före arbetslöshet, eller ett jobb där de inte utvecklas ska vi vara glada för. De är starkt bidragande till Sveriges välstånd.

Att starta och driva ett företag är ofta förknippat med hårt arbete och speciellt under uppstartsfasen lever många företagare med knappa resurser. Den enskilt största utgiften för de allra flesta företagare är skatten. Att inte betala sin skatt i tid kan ge betalningsanmärkning som kan göra det svårt att fortsätta som företagare.

Det är viktigt för Sverige att fler företag startas och att fler företagare anställer. Det är också viktigt att tröskeln mellan arbetslöshet till egenföretagande är låg. Därför måste det bli tydligare att företagande och initiativkraft ska löna sig.

En bra början hade varit som i Storbritannien där egenföretagare har dubbelt grundavdrag (De har 6000 pund för anställda och 12000 för egenföretagare). Att få tjäna upp till existensminimum åtminstone innan skattmasen ska ha sitt gör det betydligt enklare att starta företag och klara sig som företagare den första tiden, eller under en tillfällig svacka. Med rådande arbetslöshet vore det mycket angeläget att fler jobb skapas. Och vi är alla ansvariga för att skapa de nya jobben.

Jobba på med företagandet Tove! Genomsnittsföretaget är inte ordentligt på fötter förrän efter åtta år. Och som egenföretagare själv sedan 13 år kan jag säga att det är roligt nästan hela tiden. Faktiskt!