Stockholms miljöborgarråd Ulla Hamilton vill minska stadens utsläpp med 25% innan 2015. För detta behöver biltrafiken minska och fler köra miljöbilar, utsläppen från bostäder och kontor minska samt en ändrad livsstil. Miljöaktuellt och DN skriver om detta.

Att minska biltrafiken är problematiskt. Sedan 80-talet har antalet parkeringsplatser blivit färre och framkomligheten blivit sämre, men biltrafiken fortsätter öka. Folk vill köra bil och staden bör anpassas för det. Annars riskerar staden bli öde, medan stockholmarna tar bilen till förorterna för att göra sida ärenden. Bilar är inte problemet, det är bränslet.

Men den kanske största miljöfrågan i Stockholm är cykelstölder. Vid bara enstaka tillfällen har jag av olika anledningar lämnat min cykel utomhus på natten och har på detta sätt blivit av med sju cyklar. Jag köper billigast möjliga importerade cyklar, men de är tydligen tillräckligt stöldbegärliga.

Med detta hot är de skruttiga cyklarna mest värdefulla för cyklisterna. Ju sunkigare hoj (och oftare mindre säker) desto större chans att behålla den. Många väljer också att åka bil eller kommunalt för att de blivit av med sina cyklar.

Ulla! Se till att vi får behålla våra cyklar. Vi sänker våra utsläpp, får en bättre hälsa och säkrare cyklar. Det är den första miljöfrågan du borde ta tag i.