Idag står konstnären Anna Odell inför rätta (DN, Svd) för hennes konstprojekt ”Unknown, woman 2009-349701”

Många tycker att det är ett problem att utnyttja offentliga resurser och inte känns det bättre när man i dåligt skötta kommuner sparkar lärare och sjukvårdspersonal.

De allra största resurserna Odell har tagit i anspråk är dock varken själva konstprojektet eller de juridiska påföljderna utan hennes utbildning.

Att ha rätt till gratis utbildning på högskolenivå är för de allra flesta svenskar något helt naturligt. Men det som är gratis förvaltar man sämre än något som vore en investering.

En person som betalt sin utbildning själv skulle inte slentrianplugga, hon skulle vara mer motiverad och plugga hårdare. Och hon skulle definitivt välja en utbildning som ger jobb.

Idag finns massor med gratisutbildningar som inte leder till jobb. Dessa pengar skulle kunna användas bättre.