Centerpartiet vill höja studiebidraget.

I Finland är studiebidraget högre än i Sverige, inte mycket högre men tillräckligt högt för att den som lever väldigt billigt klarar sig på enbart bidrag. Många jobbar också extra för att dryga ut kassan medan ett mindre fåtal utnyttjar möjligheten att låna pengar från oberoende banker. Konkurrensutsatta banker sköter så klart jobbet bättre än CSN.

Skillnaden mellan finska och svenska studenter är att de senare snabbt kommer i beroendeställning medan finnarna själv styr sin tillvaro. Det ligger nära till hands att tro att det svenska studiesystemet ser ut som det gör för personer i beroendeställning tenderar att vara mer vänster.

En höjning av studiebidraget, skrotat fribelopp och att bankerna sköter studielånen skulle ge friare och mindre beroende studenter.