Jag har skrivit förut om problemet med a-kassan. Eftersom större delen av det som betalas ut kommer från det vanliga skattekontot är a-kassan redan obligatorisk. Alla är ju med och betalar.

Sven-Ottos förslag som läckt ut (tv4, SvD, GP, Aftonbladet) går ut på att göra a-kassan obligatorisk och medför en kostnad på närmare 500kr i månaden. Som egenföretagare är det inget annat än en extra skatt då egenföretagare ytterst sällan kan få något tillbaka.

Mitt förslag är att alla ska omfattas av a-kassans regler, alla är ju med och betalar, men den som *bara* är skattebetalare får bara 2/3 av ersättningen medan den som betalar den frivilliga delen har rätt att få ut hela ersättningen.

Om Sven-Otto ändå står på sig och vill införa 100% obligatorisk a-kassa föreslår jag hela kostnaden ska faktureras, inte bara den icke-subventionerade delen. Man bör såklart sänka skatten motsvarande den subventionerade delen. Att få en räkning på 2000kr per månad lär skapa opinion för en serös jobbpolitik!