Piratpartiet arrangerade idag seminariet upphovsrätt eller medborgarrätt i en mysig men morgonkall trädgård. Piratpartiets få frågor är intressanta, men förutom sakkunskapen är de faktiskt inte så bra något annat. Det räcker inte med en rimlig åsikt, man måste också framställa ämnet på ett kommunikativt sätt. Det är ju ett ungt parti, och därför antagligen ett övergående problem.

Om Piratpartiet tycker att resultatet är viktigare än partipolitiken borde de ombilda sig till att istället vara en medlemsfinansierad lobbygrupp. Då kunde de aktivt lobba mot alla partier och lära dem ett och annat som de verkligen(!) behöver veta.

Att vara medlem i ett parti är samtidigt att aktivt exkludera andra partier. Däremot kan man vara med i många medlemsorganisationer. Jag tror att piratlobbyisterna skulle kunna mångdubbla sitt medlemsantal om de var en medlemsförening istället.