Fick en förfrågan från en högstadieelev som ”hade i uppgift att kontakta någon som vet mycket om klimat/miljö och ta reda på vad hen tror om framtiden när det gäller transporter, uppvärmning och elproduktion.”

Jag svarade naturligtvis, men uppgiften kanske i själva verket var att han skulle skriva om vad HAN tror om framtiden. Well, isf har jag gjort hans jobb väldigt enkelt. (Han kommer gå långt)

Här är hans skolarbete:

Framtidens transporter kommer gå på olika biobränslen, batteri eller vätgas tror jag.

Det går åt en hel del energi för uppvärmning idag. Vi isolerar hus allt bättre och kommer fortsätta göra det. Därmed minskar läckage av värme. Men det finns mycket att göra för att uppvärmningen ska bli smartare. På miljönytta finns tex en artikel om en uppvärmningsteknik som tar hänsyn till väderprognoser och inte bara påverkas av rådande temperatur. Det finns också system som tar hänsyn till vind- och solförhållanden och på så vis kan värma energieffektivt.

Elproduktion är svårare. Det finns många miljövänliga sätt att producera el, men kostnaden måste vägas in. Stora delar av världen är fattig och behöver billig energi för att lyftas ur fattigdom. Utmaningen är att göra energi miljövänlig OCH billig. Jag tror inte att politiker bör bestämma vilka kraftslag som ska användas. Alla kraftslag bör få chansen att utvecklas på en fri marknad så länge kraftföretagen betalar för sina utsläpp och kan garantera en hög säkerhet.

De miljöbeslut som ska tas på individuell nivå i framtiden är förhoppningsvis inga alls. Varor och tjänster blir allt mer energieffektiva och miljövänliga. Förhoppningsvis håller trenden i sig och det kommer vara mycket enkelt för allmänheten att välja det som är bra – för det finns inget dåligt.

Miljön är ett delat ansvar och om vi sänker utsläpp här, men de höjs någon annanstans är inte mycket vunnet. Vi bör få till utsläppshandelssystem på så hög nivå som möjligt, gärna globalt. Om det kostar att släppa ut finns incitament att släppa ut mindre. Det är enkelt i teorin, men politiker har svårt att samarbeta så några globala avtal kommer vi inte se på flera år.

Så länge inga bindande avtal finns kan vi glädja oss åt att företag utvecklar modern teknik med mindre miljöpåverkan och att utsläppen per person i världen faktiskt går ner. Det leder oss inte i mål snabbt, men det är åtminstone i rätt riktning.