Design för ökad konkurrenskraft

Under hösten 2012 och våren 2013 har Tobias deltagit i projektet ”Design för ökad konkurrenskraft” (inom ramen för Vinnovas utlysning ”Strategiska forsknings- och innovationsagendor 2012”). Målet har varit att ta fram en strategisk forsknings-...