Experio Lab är ett nätverk av labbmiljöer som finns i åtta regioner runt om i landet. Vad har Experio Lab bidragit med och uppnått? För att svara på dessa frågor har Kajsa Westling lett arbetet med en genomlysning av Experio Labs arbete. Resultatet är rapporten Relation, transformation och motstånd. Tobias har ansvarat för att formge rapporten.

Relation, transformation och motstånd – En genomlysning av Experio Labs sex första år.