Ha respekt för lagen eller byt ut den.

Att lagskrivning ska vara rättssäker är självklart. Jag vet inte om det är ett nytt problem, men först nu har jag sett flera exempel på lagskrivningar som snarare är politiska manifestationer än något verklighetsanpassat och rättssäkert. Idag kom ett exempel. En...

Apropå partiledarbyte…

Abir Al-Sahlani och Fredrick Federley har uttryckt åsikten att om Centerpartiet ska lyckas med en rejäl förnyelse så kan inte den drivas av gamla företrädare. Själv tycker jag det är oerhört märkligt hur man säger sig ha tagit lärdom av valanalysen och plötsligt...