Miljöinfo

Alla håller med om att miljö och klimat är viktiga frågor, men trots ett stort intresse förekommer gott om överdrifter och underdrifter. Miljöinfo är ett projekt som så tydligt som möjligt redogöra för vad man vet – och inte vet. FN:s klimatpanel IPCC vet allra bäst...

Hur får vi elnät för framtiden?

Många talar om behovet av ytterligare elproduktion, men Environment and Public Health institute har fördjupat sig i den minst lika viktiga frågan om tillräckliga elnät genom projektet Hur får vi elnät för framtiden? Tobias har deltagit under 2022 med att ta fram...

Ohälsosamma livsvanor

I EPHIs essäserie ohälsosamma livsvanor har Tobias formgett essäerna, gjort grafik för hemsida och sociala medier samt gjort filmer där skribenterna kort berättar om sin essä. PM Nilsson skrev om motion med den kanske provocerande titeln...

Dokumentation av datasprint om barn och ungas hälsa

Datasprint är en metod där mixade grupper jobbar intensivt gemensamt för att generera en idé eller prototyp på ett databaserat kunskaps- eller beslutsunderlag. Detta presenteras sedan för regionala beslutsfattare som bedömer hur det kan tillämpas och genom ytterligare...

Alkoholgranskningsmannen

Alkoholleverantörernas granskningsman, AGM, är alkoholbranschens självreglering som bevakar hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige. Tobias byggde hemsidan för Alkoholgranskningsmannen 2015, men gjorde 2021 en rejäl uppfräschning med ny kod, ny design...