Centerpartiet 2006

Tobias inledde ett samarbete med Centerpartiet under 2005 med uppdraget att utveckla valwebben inför valet 2006. Framförallt jobbade Tobias med formgivning, fotografering, teknisk projektledning och innehållsstruktur, men projektet inbegrep även produktion av filmer och framtagande av texter.

— Vi utgick ifrån ett antal politikområden som bedömdes ha potential och utvecklade innehåll till dessa i form av texter, filmer och bilder. Under valåret seglade andra frågor upp varpå vi snabbt utvecklade innehåll till ytterligare politikområden. Vi kände att vi hade ett stort förtroende från beställaren.

Emma Petersson var ansvarig för Centerpartiets hemsida under valet 2006.

— Samarbetet med Tobias och hans medarbetare gick bra under hela processen från planering till färdigt resultat. Samarbetet fortsatte fram till valdagen och analyserades efteråt. Tobias hade ett genuint intresse av att lära sig allt om både Centerpartiets politik men också om hur en politisk organisation fungerar. Centerpartiet presenterade vilka politikområden som skulle lyftas och vilka företrädare som skulle vara budbärare i varje område. Tillsammans med Tobias resonerade vi hur innehållet i skulle lyftas på bästa sätt och Tobias tog fram förslag på hur detta kunde göras i form av texter, bilder och filmer. Vi fick ett stort förtroende för hans idéer och han fick fria händer att forma den interaktiva valwebben. Alla inblandade var mycket nöjda med resultatet.

C-2006

Naturhistoriska Riksmuseet

Webbplatsen

Webbplatsen

Under 2004 jobbade Tobias med en digital förlängning av Naturhistoriska Riksmuseets utställning Uppdrag:Klimat. Konceptet gick ut på att man med en streckkod markerade intresse för delar av utställningen och väl hemma framför datorn kunde man ta del av mer innehåll om just detta.

Tobias ansvarade framförallt för formgivning och innehållsstruktur.

— Detta var det första stora projekt om miljö och klimat jag varit delaktig i. Det var innan klimatfrågan seglade upp och blev en del av allas medvetande. Efter det här har jag jobbat med många miljö- och klimatrelaterade projekt.

CD-fodral

CD-fodralet

Paper Tiger

Tobias fotograferade bilder för skivomslag och konvolut till bandet Paper Tiger. Bilderna fotograferades på ett slott i Bjärka-Säby i Östergötland.

Sista bilden i galleriet finns till försäljning. Bilden är ca 70x100cm och är ramad med mycket passande ram. 10 000kr.

Folkpartiet 1999 – 2002

marit

Tobias började jobba med Folkpartiet -99, då som anställd på Pir som sedemera köptes av Cybercom. Det första projektet var en enkel webb för partiets Landsmöte.

— Jag ingick i en arbetsgrupp med två andra som delade mitt politiska intresse. Vi kände snabbt att vi kommunicerade väl med folkpartiet och gjorde under ett par år flera olika projekt. När vi flyttade till ett annat företag och även senare då jag startade eget bibehölls relationen.

Förutom miniwebben för Landsmötet -99 gjordes en kampanjwebb som kallades Dialogen -00 som syftade till att lyfta enskilda politiska frågor snarare än folkpartiet och en webbplats för europaparlamentarikern Marit Paulsen -00.

— Jag fick också möjligheten att fotografera en hel del. Dels som del av nämnda projekt, men också bilder till bland annat Lars Leijonborgs och Birgitta Ohlssons gemensamma bok samt valaffischer inför valet 2002.

Inför valet 2002 gjordes också en ny publik webb som Tobias projektledde och utvecklade. Konsultbolaget Milagro analyserade partiernas webbplatser och det visade sig att just folkpartiet.se ansågs vara bäst enligt mätfaktorer som bland annat snabb nedladdning, navigation, läsbarhet, handikappanpassning osv.

— Bara en poäng före moderaterna, men ändå!

Cybercom

Före millennieskiftet var Cybercom var ett traditionellt IT-konsultbolag som visade vinst men värderades lågt av börsen. Internetkonsulter värderades högre trots att de sällan eller aldrig visade vinst. Tobias jobbade vid tidpunkten på Pir New World Media Lab som räknades som internetkonsulter.

Cybercom köpte Pir och blev därefter som helhet värderade som internetkonsulter. Som anställd på Pir var Tobias delaktig i att omprofilera Cybercom från att vara ”trist” IT-konsultbolag till att bli något betydligt mer modernt.

Tobias fotograferade en del bilder som användes till två versioner av cybercom.se samt till börsprospekt och årsredovisning. Tobias jobbade även med utvecklingen av Cybercoms webbplatser.

Riksbyggen

riksbyggen  riksbyggenintra

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Tobias jobbade med utveckling av Riksbyggens första riktiga webbplats samt företagets intranät.

– Med tanke på min ålder vid tillfället så är det fascinerande att tänka sig att jag fick så mycket ansvar. Det var ett stort projekt som löpte under många månader. Webben som medium var nytt och varken beställaren eller jag hade särskilt lång erfarenhet. Det blev ett mycket lärorikt projekt i slutändan.

Under den här tiden jobbade du i Örebro?

– Ja, det stämmer. Jag anställdes på Strateg Communication i Örebro i slutet på 1996. Vi var inte särskilt många, men fick förmånen att jobba med ganska stora kunder delvis tack vare reklambyrån Strateg Marknadsförings relationer. Ganska snart köptes vi upp av Information Highway som sedemera börsnoterades.